Predstavujeme Vám spoločnosť Zenmar s.r.o.

Ponuka »   predaj fosílnych palív, biomasy a rekuperátorov »

Zenmar

Spoločnosť ZENMAR s.r.o. je dcérska spoločnosť poľskej spoločnosti Zenmar f.w. zavedená na trh s pohonnými hmotami (fosílne palivá) založenej v roku 2002. Po celú dobu je hlavnou činnosťou predaj rôznych sortimentov paliva, ako čierne uhlie, hnedé uhlie, koks, antracit, biomasa, posypová soľ a všetky služby spojené s prepracovaním sypkých materiálov ako aj ich triedenie, drvenie, manipulácia, skladovanie a doprava. To nám umožnilo vytvorenie silnej značky a pozície na trhu.

Naša firma je priamym dovozcom ruského uhlia a cestnej soli. Sme tiež predajcovia Poľských baní PG Silesia.

Ďalším hlavným odvetvím spoločnosti je rekuperácia odpadového tepla technológiou NASA na ktorú máme výhradné zastúpenie na územie Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Holandska. Ide o novú prevratnú technológiu zabezpečujúcu zníženie emisií, ceny produkcie tepla.

Ide o mladú progresívnu spoločnosť, ktorá sa vytransformovala spojením časti činnosti iných našich spoločností a nových technológií v záujme uvedenia na trh.


Fosílne palivá » Biomasa » Služby »
► Čierne uhlie
► Hnedé uhlie
► Koks
► Antracit
► Biomasa
► Posypová soľ
► Drevené peletky
► Slnečnicové peletky
► Manipulácia / Vykladanie / Nakladanie
► Triedenie
► Drvenie
► Skladovanie
► Doprava

Cenník fosílnych palív... Cenník biomasy... Cenník služieb... Kontaktujte nás...Rekuperácia odpadového tepla »
► Rekuperátory

Rekuperátory... Kontaktujte nás...

                                                                          PONUKA | FOSÍLNE PALIVÁ | BIOMASA | REKUPERÁTORY | SPOLUPRÁCA | KONTAKT